top of page

ORGANISATIE ADVIES

Board refreshment

Met focus op team en oog voor diversiteit in achtergrond, leeftijd, gender, ervaring & competenties laat HR Point-Board Refreshment je versteld staan met waarde toevoegende – out of the box & buiten het netwerk, ervaren en onervaren – kandidaten voor jouw Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, Raad van Advies, adviescommissie en toezichthoudend bestuur.

Wat doet HR POINT board refreshment voor jouw Raad van Commissarissen?

Board Refreshment bemiddelt objectief sterke kandidaten met oog voor de totale samenstelling van jouw Raad. Board Refreshment kan deze profielen bemiddelen omdat er continu uitgekeken wordt naar potentiële kandidaten die op hun vakgebied zeer deskundig zijn, die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, die opvallen door hun werk en niet zo zeer door het opzoeken van de schijnwerpers. Het gaat om mensen die willen blijven groeien en die met hun actuele kennis, vaardigheden en netwerk een inhoudelijk belangrijke bijdrage kunnen leveren. Wij helpen u ook bij het opmaken van de profielen.

Een nieuw perspectief

Als Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht ligt de focus op de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder en op de uitdagingen van de sector en organisatie waar je toezicht op houdt. In een klein team is het een uitdaging om aansluiting bij de omgeving en balans in kennis en vaardigheden samen te brengen. Daarom is het cruciaal om bij elke vacature in de Raad stil te staan bij de kans om je Raad te versterken met een nieuw perspectief: iemand met relevante actuele kennis en een netwerk van toegevoegde waarde.

De reden om te kiezen voor search door Board Refreshment

Omdat je als Adviesraad, Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht wilt aansluiten bij actualiteit en ontwikkelingen (o.a. IT en technologie); omdat je de Raad wilt versterken met een nieuw perspectief; omdat je herkenbaarheid wilt voor je stakeholders – en bovenal – omdat je het sterkst mogelijke team wilt. Daarom: Board Refreshment Search.

Onderzoek wijst uit dat verschil van perspectief en een divers team het verwerken van informatie, innovatie en weloverwogen besluitvorming ten goede komen.

  • Er is meer focus op feiten

  • Informatie wordt zorgvuldiger verwerkt en gewogen

  • Diverse teams zijn innovatiever

  • Objectiviteit bij de selectie

  • RVC-Coaches vanuit het buitenland

 

Daarnaast is er ook de politiek en maatschappij die vraagt van organisaties om aansluiting te vinden bij de samenleving en maatschappelijke uitdagingen. Want als het gaat om diversiteit, gaat het vaak nog meer om inclusie.

Boardroom sessies

Investeren in kennis, netwerk, innovatie en inspiratie is van alle tijd en altijd nodig. Soms doe je dat het beste in een kleine groep of zelfs 1-op-1 in je vertrouwde omgeving.

 

Actuele uitdagingen van jouw organisatie bespreken, een nieuw perspectief toevoegen, de problemen direct aanpakken en daarbij leunen op de expertise en ervaring van gerenommeerde wetenschappers, de top van het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving. Dat is de kracht van een Boardroom Sessie. Met de brugfunctie die wij vervullen laten wij toppers uit het buitenland aansluiten bij u in de Boardroom.

bottom of page