top of page

TRAINING & COACHING

Coaching

Krijg met onze coachingstraining inzicht in jezelf en jouw leidinggevende kwaliteiten, ontwikkel jouw leiderschap skills en daag je zelf uit!

Soms zijn er situaties waarin medewerkers of teams onvoldoende gebruik maken van hun potentieel, niet op hun plek zitten of vastlopen in het werk. Ook kan het zijn dat medewerkers zich verder willen ontplooien. Coachen van medewerkers is dan een snel en gericht middel om personeel en teams te ondersteunen. Coachingstraining van HR Point vindt altijd plaats in de context van het werk en geeft inzicht en antwoorden op loopbaanvragen in de brede zin van het woord, voor individuen en teams.

 

Resultaat van een coachingstraject programma

  • Voorkeurspositie op de arbeidsmarkt voor het werken bij jouw organisatie

  • Sneller, goedkoper en effectiever vacatures invullen

  • Gemotiveerde en betrokken medewerkers omdat ze weten waar ze het voor doen

  • Lager verloop onder de huidige medewerkers

 

Teamcoaching

 

Hoe gaan we te werk bij een coachingstraject? 

Een coachingstraject starten we bij voorkeur met een persoonlijkheids- of teamanalyse. Deze geeft direct inzicht in talenten, ontwikkelpotentieel en mogelijke valkuilen van een persoon of team. En vormt hierdoor een goed startpunt van een traject.

Een coachingsgesprek duurt gemiddeld 1,5 uur en vindt bij voorkeur niet op de werklocatie van de medewerker of het team plaats, om ook écht even afstand te nemen van de werksituatie en tijd en aandacht te hebben voor de eigen vragen. Waar mogelijk en/of nodig heeft de organisatie of leidinggevende een rol in de coaching, bijvoorbeeld bij de intake en de evaluatie achteraf. Hierover worden altijd heldere afspraken gemaakt met zowel de organisatie als de coachee. 

 

The Human factor bij coachen van medewerkers

Bij HR Point geloven we in de human factor. Ook in onze coachingstraining staat die aanpak voorop. We zien de mens als geheel: wie je bent en wat je meeneemt aan ervaringen uit het verleden maken wie je nu bent.

Maar we zijn ook toekomstgericht en nemen jouw wensen en verlangens voor de (nabije) toekomst mee in onze coaching. Het (weer) kunnen nemen van eigen regie en het versterken van medewerkers en teams staat daarbij voorop.

Vanzelfsprekend werken onze coaches op een gelijkwaardige manier met de coachees en teams. Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar helpen talenten en drijfveren te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarbij wordt wat in de coaching wordt behandeld, altijd vertrouwelijk behandeld.

Praktische informatie coachingstrajecten

Bij coachingstrajecten zetten wij in op kort & krachtig! Tenzij langduriger begeleiding vanwege de complexiteit van de vraag noodzakelijk is. Onze ervaring is dat een aantal gesprekken met één van onze zeer ervaren coaches leiden tot zichtbaar en voelbaar resultaat, zodat het individu of team zelf verder kan. 

Onderdelen van Training & Coaching

Leiderschapstraject

bottom of page