top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverhrpoint

Verschillen tussen een baas en een leider

Remember the difference between a boss and a leader; a boss says “Go!’” – a leader says “Let’s go!” E.M. Kelly

De termen baas en leider worden vaak door elkaar gebruikt, maar verschillen sterk van elkaar. De verschillen zitten in de manier van leidinggeven.


Elke onderneming heeft een baas, maar niet alle ondernemingen hebben een leider. In dit artikel definiëren we de 2 begrippen en lijsten we de 7 belangrijkste verschillen op.


DEFINITIES

Baas heeft als woord een negatieve bijklank. Als we iemand als bazig omschrijven impliceren we niet meteen dat deze persoon vriendelijk is. Een baas wordt gedefinieerd als diegene die de orders geeft en anderen superviseert. Het is diegene die er op toe ziet dat zijn personeel hun taken uitvoeren zoals gevraagd werd.


Leider, aan de andere kant, is een woord dat vaker met iets positiefs wordt geassocieerd. We zeggen vaak hij is een geboren leider of zij is een gevierde leider. We associëren het woord vaker met positieve zaken en gebruiken het vooral bij personen waar we naar opkijken. Anders dan een baas, zal een leider laten zien wat de verwachte taak is en assistentie bieden bij het uitvoeren. Zijn of haar rol is dus als het ware meer adviserend dan superviserend. De uitspraak lead by example is niet zomaar uit de lucht gegrepen.


VERSCHILLEN BAAS VS. LEIDER


1. Duurzame oplossingen

Een baas zal je zeggen wat je te doen staat. Hij of zij laat weinig tot geen ruimte voor eigen initiatief vanuit medewerkers. Op deze manier stimuleert hij zijn team om alleen uit te voeren zonder na te denken. Een leider zal je tonen hoe en waarom je het doet. Focussen op de waarom is een van de onderscheidende kenmerken van een leider. Het maakt oplossingen duurzaam en wendbaar.
2. Focus

Bazen zijn meestal expert in een bepaald onderwerp en leggen de focus vaker op rapporten en cijfermateriaal. Een leider daarentegen focust op de mensen die zorgen voor deze rapporten. Goede leiders zijn gevoelig voor de mensen rondom hen en inspireren deze mensen door hen kansen te geven en hun ontwikkeling te stimuleren.


3. Successen

Jouw slagen of goed presteren is essentieel voor het succes van je baas. Een leider wil zijn succes met jou delen of samen dat succes bereiken. Een belangrijke eigenschap van een goede leider is dat ze hun individueel succes kunnen linken aan het succes van diegene die ze leiden. Als hun medewerkers niet slagen, zijn zij als leider ook niet geslaagd.


4. Verantwoordelijkheid

Terwijl een baas bij een fout de verantwoordelijk zal afschuiven en een “schuldige” zal aanwijzen, zal een leidersfiguur jou het vertrouwen en de tools geven om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Hij zal jou ruimte geven om fouten te maken en daaruit te leren. Uiteindelijk zal daaruit bij jou het innerlijke verlangen groeien om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je acties.


5. Motivatie

Bazen – en slechte leiders – proberen de productiviteit hoog te houden door angst en dreiging van vergelding. Ze geloven dat het eenvoudiger is om mensen te intimideren om hun werk uit te voeren, dan echt de mensen waarmee ze werken te leren kennen en hun sterktes uit te spelen. Een leider haalt zijn motivatie vanuit een purpose en passie, ook al gaat het even wat minder. Een efficiënt en geëngageerd team moet zeker weten dat hun baas achter hen staat en hun succes gunt als zij alles op alles zetten om het gewenste resultaat te halen. Is dit niet het geval, dan wordt het team onzeker, afwachtend en verliezen ze hun motivatie.
6. Visie

Een baas focust op het nu, op het blussen van kleine brandjes. Ze houden vast aan de status quo, zoeken daarin stabiliteit en schrikken terug van risico’s nemen. Een leider blijft gefocust op de lange termijn en is proactief. De eigenschap om verder te kijken dan de chaos van het moment en beslissingen te nemen die toekomstgericht zijn, is vaak het doorslaggevende verschil tussen succes en falen.


7. Voldoening

Een bazig type wil steeds je baas blijven. Een leiderstype wil dat jij succesvoller wordt dan hem/haar. Ze maken met jou een ontwikkelingsplan op, zodat ook jij kan uitgroeien tot een leider.

5 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page