top of page

HR CONSULTANCY

Talent Management | Development

Organisaties die Talent Management, Development en Ontwikkeling inzetten op het activeren en stimuleren van het talent van medewerkers blijken veel succesvoller.

Wanneer zet je Talent Management of Talent Development in?

Als je wilt inzetten op groei en ontwikkeling van je organisatie! 

 

Als organisatie streef je naar gemotiveerde, gelukkige en productieve medewerkers. Organisaties die inzetten op het activeren en stimuleren van talent bij medewerkers, blijken veel succesvoller. Talentmanagement en talentontwikkeling is daarom goed voor medewerker én organisatie!

Om dit vorm te geven kan je investeren in je mensen door ze te faciliteren in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelprogramma’s. Wij helpen je graag bij het vormgeven van deze programma’s en staan klaar om je advies te geven.

Resultaat van een Talent Management of Development programma

  • Jij weet welke talenten je organisatie nodig heeft en of deze al aanwezig zijn in je organisatie of dat er geworven moet worden

  • Stuur gerichter aan op groei en ontwikkeling van medewerkers en daarmee je organisatie

  • Groei en ontwikkeling sluiten aan bij de ambities van de organisatie

Stappen binnen het Talent Management programma

  • Inzicht in de ontwikkelbehoefte van de organisatie en de medewerkers

  • Inzicht in de talenten, het ontwikkelpotentieel en de ambities van medewerkers

  • Aanbieden van een passend Talent Development programma voor de organisatie en haar medewerkers

Waarom Talentontwikkeling van HR Point?

  • Alle Talentmanagement / Talentontwikkeling trajecten worden afgestemd op de behoeften van de medewerker(s) en de organisatie, waardoor geen traject hetzelfde is

Onderdelen van HR Consultancy

HR Strippenkaart
 

Ad-hoc en flexibel HR Advies en ondersteuning.

Performance Management

Performance Management helpt bij het vertalen van de organisatie ambities naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel.

Newplacement

Met Newplacement jouw medewerker(s) vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet laten treden in een passende baan.

Verandermanagement
 

Met Verandermanagement vergroot je de kans van slagen van een verandering in je organisatie.

Strategische Personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning vertaal je organisatie ambities, doelen & strategie naar de juiste personeelsmix en de optimale inrichting van je organisatie.

Vitaliteit | Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers loont! Gelukkige werknemers staan garant voor een succesvolle organisatie.

Employer Branding

Hoe staat het met jouw werkgeversmerk? Zorg dat de goede medewerkers jou vinden en weet ze vervolgens ook te binden! Dat is...

bottom of page