top of page

HR CONSULTANCY

Performance Management

Performance Management helpt bij het vertalen van de organisatie ambities naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel.

Wanneer zet je Performance Management in?

Als Manager heb je behoefte aan actueel en tijdig inzicht in de prestaties binnen je organisatie en je teams.

Hoe stuur je als organisatie aan op resultaat? En hoe zorg je ervoor dat bij je personeel helder is wat er van hen wordt verwacht kijkend naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Daar komt Performance Management om de hoek kijken.

Door medewerkers persoonlijk te activeren en te stimuleren, zijn zij in staat om zowel eigen doelstellingen als strategische doelstellingen te behalen.

Hoe zorg je er dan voor dat dit zo goed mogelijk in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht? En belangrijk is, hoe stuur je als management hierop aan, bijvoorbeeld de performance cyclus van functioneren en de beoordeling? 

Resultaat van een Performance Management programma

Jij ziet in één oogopslag hoe je organisatie en je teams presteren, waardoor je organisatie en je teams veel effectiever en wendbaarder zijn. Jij kunt de ambities van jouw organisatie zo goed mogelijk vertalen naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van jouw medewerkers. Ook zorgen wij ervoor dat dit helder is voor je personeel en laten wij je zien hoe je actief en effectief kunt sturen op de organisatiedoelstellingen zodat het ook gewaarborgd wordt. Hierdoor zijn jouw medewerkers beter in staat om functioneel en resultaatgericht te werken, efficiënt met hun werktijd om te gaan en zo de organisatie naar een hoger plan te tillen.

Stappen binnen het Performance Management programma

  • Definiëren van missie, visie en strategie van de organisatie

  • Vertalen naar gewenste resultaten op organisatie-, afdelings- en medewerkersniveau 

  • Ontwikkelen van performance management tools om het gewenste resultaat te stimuleren, te evalueren en te belonen

  • Ontwikkelen van instrumenten die leidinggevende(n) faciliteert in het sturen op het gewenste resultaat

Waarom Performance Management van HR Point?

  • Gericht op resultaat

  • Verbetert de motivatie van medewerkers

  • Flexibeler en beter inspelen op behoeften van klanten en medewerkers

  • Strategische doelstellingen worden vertaald naar operationele doelstellingen

  • The Human Factor staat altijd centraal

  • Performance Management trajecten worden afgestemd op de behoeften van de organisatie, waardoor geen traject hetzelfde is 

Onderdelen van HR Consultancy

HR Strippenkaart
 

Ad-hoc en flexibel HR Advies en ondersteuning.

Talent Management | Development

Organisaties die Talent Management, Development en Ontwikkeling inzetten op het activeren en stimuleren van het talent van medewerkers blijken veel succesvoller.

Newplacement

Met Newplacement jouw medewerker(s) vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet laten treden in een passende baan.

Verandermanagement
 

Met Verandermanagement vergroot je de kans van slagen van een verandering in je organisatie.

Strategische Personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning vertaal je organisatie ambities, doelen & strategie naar de juiste personeelsmix en de optimale inrichting van je organisatie.

Vitaliteit | Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers loont! Gelukkige werknemers staan garant voor een succesvolle organisatie.

Employer Branding

Hoe staat het met jouw werkgeversmerk? Zorg dat de goede medewerkers jou vinden en weet ze vervolgens ook te binden! Dat is...

bottom of page